Marjolein van der Sterren

Mede-oprichter, trainer, adviseur
marjolein-van-der-sterren

De vraag die me bezighoudt is hoe we werk op een andere manier kunnen inrichten. Op een manier waarop we meer oog hebben voor onszelf en voor de wereld om ons heen en waar we tegelijkertijd ons brood mee kunnen verdienen. Ik geloof dat het kan en dat het een fundamenteel andere aanpak vraagt. In ieder geval een andere vorm van leiderschap en meer impactgericht werken.

Als je helder hebt welke doelen je wil bereiken, wat je strategie is en hoe je weet of je je doelen behaald hebt, dan heb je het heft zelf in handen en kun je bijsturen wanneer dat nodig is.

Met Buro van Wolven draag ik daar aan bij door training en advies aan organisaties, bedrijven en professionals. Ik ben een goede sparringspartner die vaak met nieuwe inzichten en invalshoeken komt. Ik leg snel de vinger op de zere plek en weet mensen in beweging te krijgen om zelf in actie te komen.